Re:invent & Re:make Hackathon – Stockholm

Organized by LINK arkitektur
LINK arkitektur AB, Stockholm
From Sep 17th 2017
To Sep 18th 2017
See the website

Description

Vad är syftet?Re:Invent & Re:make hackathon ska öka innovationskraften och skapa förändring i inredningsbranschen genom att ta fram nya lösningar inom affärsutveckling, design, produktion och marknadsföring. Lösningarna ska bidra till cirkulär ekonomi; att förlänga av inredningsprodukters livslängd och skapa förutsättningar för återanvändning t.ex.  genom att ge produkterna ny form och funktion.Vad händer?Vi kommer samla totalt 80 innovatörer med olika kompetenser och färdigheter för att under två hackathon utveckla nya produkter, lösningar och tjänster för ökat återbruk av inredningsprodukter. Deltagarna delas upp i team som utifrån ett 20-tal inredningsprodukter, som har tappat värdet på andrahandsmarknaden, ska skapa nya produkter, tjänster och lösningar för ökat återbruk.

De två intensiva dygnen avslutas med att teamen presenterar sina idéer för en jury som består av experter inom hållbarhet, inredning, produktdesign, innovation och affärsutveckling. Det vinnande teamet vid varje hackathon får i ett första steg en utvecklingspeng på 25 000 kronor. Pengarna ska användas för att vidareutveckla idén och ta fram en affärs- och marknadsplan. I ett andra steg, en månad efter avslutat hackathon, bedömer juryn potentialen för etablering på marknaden och tilldelar ytterligare 25 000 kronor i startup-stöd.Vem söker vi?Vi välkomnar dig som har färdigheter inom affärsutveckling, design, arkitektur, innovation, eller marknadsföring. Som deltagare får du nätverka med likasinnade, lära dig mer om innovation och prototyping av gästande experter. Totalt väljs 40 personer ut för varje hackathon utifrån kompetens och färdigheter.

Vi bjuder på mat och dryck, en innovativ atmosfär samt möjligheter till erfarenhetsutbyte och att knyta nya värdefulla kontakter. Det är kostnadsfritt att medverka.Vem står bakom Re:invent och Re:make hackathons?Initiativet till Re:invent & Re:make kommer från ett flertal medlemmar i 100gruppen – ett nationellt nätverk för hållbara och cirkulära interiörer. Projektpartners för höstens två hackathons är LINK arkitektur, IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude Meetings, Epicenter Stockholm, Kompanjonen, RP, Bjerking, Green Furniture, Nordic Green Design, Sustainable Innovation, Sustainable Business Hub, Trendstefan och Tema.

Re:invent & Re:make hackathons utförs inom ramen för innovationsprogrammet RE:Source som är finansierat av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.Har du frågor?Kontakta ivana.kildsgaard@linkarkitektur.se

Sista anmälningsdag till Re:invent och Re:make i Stockholm är den 1 september.

Sign Up
New to Hackathon.com?
Sign-up to take advantage of all the features
Sign In
Already have an account?
Sign-in to join or create hackathons
Forgot password
Congratulations!
We just sent you a confirmation email.
Validate your email address to finish registration.
The recovery email has been sent
If you don’t receive it, make sure you already have an account.